Burse

Un student nu poate beneficia într-un an universitar de două tipuri diferite de burse, excepție fac bursele sociale, care pot fi cumulate cu alte tipuri de burse (un student poate beneficia de 2 burse doar dacă una dintre ele este socială).

Studenții trebuie să depună cerere pentru a beneficia de oricare dintre tipurile de burse, în caz contrar nu pot figura pe lista de burse, indiferent de situația lor școlară sau socială. Pentru bursele de performanță, bursele sociale și bursele speciale se întocmește câte o singură listă, cu toți studenții solicitanți la nivel de facultate, iar pentru bursele de merit, listele se întocmesc pe specializări în funcție de media de admitere (această regulă se aplică doar pentru studenții de anul I).

Anunțurile pentru depunerea cererilor pentru burse precum şi informaţii privind procesul de selecţie a beneficiarilor sunt afişate pe site-ul FMI şi la avizier.

Cuantumul burselor de performanţă științifică, merit II, merit I și sociale este recalculat anual de către Senatul Universității din București, iar numărul burselor alocate pentru fiecare an și specializare este stabilit de Comisia de burse a FMI.

Tipuri de burse:

Burse adresate studențiilor din anul I: