Conducere

Vrei să aflii cine face parte din conducerea facultății, care sunt reprezentanții studenților în consiliu și cine luptă pentru drepturile studenților din senat?

Consiliul facultății

Consiliul Facultății este, așa cum te așteptai, organismul de conducere al facultăţii. El defineşte strategia de dezvoltare, elaborează planurile de învăţământ, propune numărul de studenţi pe specializări şi forme de învăţământ, aprobă disciplinele pentru licenţă, masterat şi doctorat, validează şefii de catedre şi departamente, fixează efectivul de burse pe specializări, în limitele fondurilor alocate. Este format din reprezentanţii catedrelor, ai departamentelor şi ai studenţilor, în proporţie de ¼ din totalul membrilor. Întrunirile au loc o dată la 3 săptămâni în şedinţă ordinară şi în şedinţă extraordinară la cererea Biroului Facultăţii sau a 1/3 din numărul de membrii.

Reprezentanții studenților sunt aleși la începutul fiecărui an universitar. Se alege câte un student reprezentant pentru fiecare specializare în cadrul fiecărui an și fiecărui ciclu de învățământ. Aceștia sunt aleși prin vot secret de către toți studenții pe care îi reprezintă. De exemplu, pentru alegerea studentului care va reprezenta anul II de licenţă, specializarea Informatică, vor vota doar studenții anului II la specializarea Informatică. Excepție fac studenții de anul I și cei de la Tehnologia Informației, care au câte un singur reprezentant în Consiliu.

Reprezentanții studenților în Consiliu intermediază comunicarea între conducerea facultății și studenți, având următoarele responsabilităţi:

Așa că, de fiecare dată când ai o problemă care poate fi discutată în cadrul Consiliului Facultății, adreseză-te reprezentantului tău de an!

Pentru a vedea componenţa Consiliului Facultăţii, poți accesa pagina https://fmi.unibuc.ro/consiliul-facultatii/.

Decanul

Răspunde de calitatea întregului proces de învăţământ şi cercetare din facultate. Coordonează activitatea Biroului Consiliului pentru aplicarea hotărârilor luate şi este preşedinte al Consiliului Facultăţii. Decanul Facultăţii este doamna Prof. Dr. Ioana Leuștean.

Prodecanii

Aceştia răspund de domeniile de activitate ale facultăţii şi asigură conducerea lor curentă. Facultatea are patru prodecani:

Senatul Universității

Senatul reprezintă cel mai înalt for de reprezentare al comunității universitare în mediul academic național și internațional, fiind, totodată, forul de decizie și deliberare de la nivelul universității.

Reprezintă organismul de conducere al Universităţii Bucureşti din care face parte şi Facultatea de Matematică şi Informatică. Este organizat în numeroase departamente şi organismul său executiv este Biroul Senatului Universităţii, din acesta făcând parte rectorul Universităţii, 4 prorectori, un secretar știinţific şi un director general. În prezent, rectorul Universităţii Bucureşti este domnul Prof. Dr. Marian Preda.