Regulament

Învățământul superior este reglementat la nivel național de Legea Educației Naționale 1/2011 (actualizat). Carta Universității din București este cel mai puternic act normativ emis în Universitate. Studenții vor lua la cunoștință de prevederile Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului și Regulamentul de Activitate Profesională a Studentului.

Acestea sunt urmate de regulamentele specifice facultății noastre (se pot găsi pe prima pagină a site-ului FMI):