Reprezentare studențească

Ca și student al Universității din București, unul dintre cele mai importante drepturi pe care le ai este cel de a alege și de a fi ales, ca și reprezentant al studenților, în Consiliul Facultății, Senatul Universității și toate celelalte structuri decizionale, consultative sau administrative din cadrul acesteia, inclusiv în Consiliul de Administrație al Universității.

(Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, Art.10, lit. F)

Ce înseamnă să fii un reprezentant al studenților?

Pe scurt, rolul unui reprezentant este acela de a media legătura dintre Facultate și Universitate și studenți. Printre atribuțiile studentului reprezentant se numără:

Un student poate ocupa, în urma unor alegeri organizate la începutul anului universitar în care candidează și este ales cu un mandat de un an universitar, două poziții de reprezentare:

 1. Reprezentant al studenților în facultate. Acesta este membru în cadrul Consiliului Facultății, alături de alți 8 studenți reprezentanți, reprezentând un sfert din colectivul acestuia. În cadrul facultății noastre, reprezentarea pe domenii și an de studiu este cum urmează:

  1. Un reprezentant pentru DL Info și DL Mate, anul 1;
  2. Un reprezentant pentru DL CTI, anii 1 și 2;
  3. Un reprezentant pentru DL Info, anul 2;
  4. Un reprezentant pentru DL Mate, anul 2 (toate specializările);
  5. Un reprezentant pentru DL Info, anul 3;
  6. Un reprezentant pentru DL Mate, anul 3 (toate specializările);
  7. Un reprezentant pentru DL CTI, anii 3 și 4;
  8. Un reprezentant pentru toți studenții, indiferent de forma de învățământ, specializare sau anul de studiu.

  Reprezentanții studenților în facultate sunt implicați activ în proceduri precum admiterea, cazarea în cămine, acordarea burselor (de merit, speciale, sociale), a locurilor în tabere și informarea studenților - pe Facebook, informarea are loc prin intermediul paginii Studenți Reprezentanți - Consiliu FMI UniBuc.

 2. Reprezentant al studenților în Senatul Universității. Acesta face parte, alături de reprezentanții celorlalte facultăți din cadrul Universității, din Consiliul pentru Probleme Studențești (CPS) și participă la ședințele Senatului. Facultatea de Matematică și Informatică are două poziții pentru studenții reprezentanți în Senat, pentru care poate candida orice student al facultății, indiferent de forma de învățământ, domeniu, specializare sau an, atâta timp cât îndeplinește condițiile de natură etică și (de neapartenență) politică.

  În afara CPS, studenții reprezentanți pot face parte din comisiile Universității, precum Comisiile Centrale de Cazare, Burse, Tabere, Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, Comisia de Etică, Comisia de Regulamente, Incompatibilități și Acordarea Titlurilor Onorifice. Comunicatele din partea CPS sunt transmise pe Facebook în cadrul paginii Consiliul pentru Probleme Studențești al Universității din București.

Cum poți deveni un reprezentant al studenților?

Anul acesta Calendarul Alegerilor Studențești începe cu data de 11 octombrie - începutul perioadei pentru depunerea candidaturilor. Studenții ce doresc să candideze pentru un loc de reprezentant își anunță decizia printr-o cerere adresată Decanului Facultății și depusă fizic sau pe e-mail la Secretariat, până la data de 15 octombrie.

Urmează perioada de campanie electorală, desfășurată începând cu vineri 16 octombrie și având durata de o săptămână, până pe 23 octombrie.

Alegerile propriu-zise se vor desfășura începând cu 24 octombrie în format online și se vor declara terminate în data de 30 octombrie.

Un prim factor ce determină validarea alegerilor este întocmirea cvorumului de 30% + 1 din numărul studenților cu drept de vot de la nivelul ciclului de studii, domeniu și an. În cazul în care acesta nu este întocmit, alegerile vor fi reluate , fără a fi depășit însă termenul menționat mai sus, iar cvorumul va fi redus la 15% + 1. Foarte important este faptul că votul din cadrul alegerilor nu este restricționat la alegerea unuia dintre candidați, ci poate consta în exprimarea deciziei de abținere, aceasta participând de asemenea la îndeplinirea cvorumului.

Un al doilea factor este, desigur, obținerea unei majorități (50% + 1) în cadrul voturilor exprimate.

Rezultatele alegerilor vor fi validate ulterior în cadrul primei ședințe din Consiliul Facultății, respectiv din Senatul Universității.

Pentru mai multe detalii, în special destinate celor ce doresc să își asume responsabilitatea de reprezentant, se poate consulta Regulamentul de Alegeri Studențești în Structuri de Conducere(RASSC).

Ai întrebări sau nelămuriri?

Nu ezita să contactezi unul din reprezentanții studenților din mandatul 2019-2020:

Voluntariat

ASMI - Asociația Studenților la Matematică și Informatică

Dacă-ți dorești ca studenția ta să fie mai mult decât cămin facultate-cantină și înapoi, avem o veste foarte bună pentru tine.

Asociația Studenților la Matematică și Informatică (ASMI) vizează în principal dezvoltarea pe plan profesional, socio cultural și personal a tinerilor. În acest sens, oferă studenților șansa de a lua contact cu experți din domeniile studiate în facultate, organizează întâlniri, dezbateri, traininguri și realizează proiecte cu impact asupra pregătirii resurselor umane pentru piața muncii.

ASMI susține conceptul de voluntariat, încurajează implicarea tinerilor în organizații studențești și vizează un dublu impact: pe de-o parte, dezvoltarea unor abilități esențiale în viitoarea carieră, pe de altă parte, relaționarea cu tineri de aceeași vârstă și cu preocupări comune, cu scopul demarării de proiecte socio culturale pentru studenți. Promovează spiritul de lucru în echipă, solidaritatea, responsabilizarea tinerilor și dorința de a progresa. Cu siguranță ai văzut voluntari îmbrăcați cu tricoul ASMIîn mediul online și nu numai, unde ai fost întâmpinat de către aceștia, ca și nou student al facultății. În perioada următoare vei lua contact cu o serie întreagă de evenimente, pregătite special pentru tine.

Câteva proiecte viitoare:

Link-uri către platformele de social media: